Ilukahandus, arvutamine, erinevad võtted-praktiline töö